YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Esas Sözleşmemiz'in Tadiline İlişkin Genel Kurul Sonuçlarının Tescili
  14.04.2017

  Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin tadil edilmesi 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımız'da ortakların onayına sunulmuş

  devamı
 • Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Tescil Bildirimi
  14.04.2017

  Şirketimiz'in 31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları

  devamı
 • Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
  31.03.2017

  Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

  devamı
 • Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
  31.03.2017

  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/01/2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.1045 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01/02/2017 tarih ve

  devamı
 • Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  31.03.2017

  Şirketimiz'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

  devamı
 • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
  09.03.2017

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Tayfun Bayazıt, Ahmet Vural Akışık ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz

  devamı
 • Olağan Genel Kurula Çağrı
  09.03.2017

  Şirketimiz'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2017 Cuma günü saat 11:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

  devamı
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
  09.03.2017

  Yönetim Kurulumuz 09.03.2017 tarihinde; Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile

  devamı
 • Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
  09.03.2017

  Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

  devamı
 • Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  07.03.2017

  Şirketimiz'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2017 Cuma günü saat 11:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.