YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Bağlı Ortaklık Satışı Hakkında
  26.07.2017

  Yönetim Kurulumuz'un 25/07/2017 tarihli toplantısında;

  devamı
 • Finansal Duran Varlık Edinimi (DD Finansman)
  15.06.2017

  Şirketimiz'in 15.06.2017 tarih ve 2017/16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; tamamı ödenmiş 52.000.000 Türk Lirası sermayesinde %48 oranında paya sahip olduğumuz DD Finansman A.Ş.'de, pay sahibi olan diğer ortaklardan Deutsche Bank A.G.'nin sahip olduğu beheri 1.000 Türk Lirası nominal değerli "A" Grubu tamamı nama yazılı 25.480 adet ve DD Finansman A.Ş. sermayesinin %49'unu temsil eden payların tamamının

  devamı
 • Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili
  09.05.2017

  Yönetim Kurulumuz bugün (09.05.2017);

  devamı
 • Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
  09.05.2017

  Yönetim Kurulumuz bugün (09.05.2017);

  devamı
 • Esas Sözleşme
  03.05.2017

  Şirketimiz'in güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak - Öncü
  27.04.2017

  Yönetim Kurulumuz bugün (27.04.2017); tamamı ödenmiş 51.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin

  devamı
 • Esas Sözleşmemiz'in Tadiline İlişkin Genel Kurul Sonuçlarının Tescili
  14.04.2017

  Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin tadil edilmesi 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımız'da ortakların onayına sunulmuş

  devamı
 • Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Tescil Bildirimi
  14.04.2017

  Şirketimiz'in 31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları

  devamı
 • Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
  31.03.2017

  Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

  devamı
 • Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
  31.03.2017

  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/01/2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.1045 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01/02/2017 tarih ve

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.