YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Çekince

Çekince

Yatırımcı İlişkileri web sitemiz bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, Doğan Holding veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım tavsiyesi sağlamak amacı taşımamaktadır. Web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Doğan Holding bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. İleriye dönük görüşler ve tahmini rakamlar birçok değişkene ve varsayıma bağlı olup, bu değişkenlerde ve varsayımlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle farklılık gösterebilirler.

Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Doğan Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. Bu sebeple, okuyucuların, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir.

Doğan Holding yönetiminden izin alınmadıkça hiçbir logo veya hak sahibi bulunduğumuz bilgi üçüncü kişilerce başka amaçla kullanılamaz.

Özel Durum Açıklamaları

Tarih Aralığı Kelimeyle Ara

* Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş hakkında yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nın tamamı için Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesini (www.kap.org.tr) ziyaret edebilirsiniz.
 • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
  09.03.2017

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Tayfun Bayazıt, Ahmet Vural Akışık ve Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz

  devamı
 • Olağan Genel Kurula Çağrı
  09.03.2017

  Şirketimiz'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2017 Cuma günü saat 11:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

  devamı
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
  09.03.2017

  Yönetim Kurulumuz 09.03.2017 tarihinde; Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile

  devamı
 • Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
  09.03.2017

  Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

  devamı
 • Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  07.03.2017

  Şirketimiz'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2017 Cuma günü saat 11:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak - Mozaik
  21.02.2017

  Yönetim Kurulumuz, 21 Şubat 2017 tarihinde (bugün); tamamı ödenmiş 300.000.000 Türk Lirası sermayesinde yaklaşık %1,15 oranında pay sahibi olduğu dolaylı bağlı ortaklığı Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş'nin

  devamı
 • Yönetici Ataması
  20.02.2017

  Şirketimiz'in 20 Şubat 2017 (bugün) tarihindeki toplantısında; Soner Gedik'in Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatıyla sahip olduğu İcra Kurulu Başkanlığı dahil tüm görevlerinden istifa etmiş olduğu görülerek, yerine 20 Şubat 2017 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere Yağmur ŞATANA'nın Şirketimiz'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

  devamı
 • Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak - DTV
  14.02.2017

  Yönetim Kurulumuz, 14 Şubat 2017 tarihinde (bugün); Şirketimiz'in sermayesinde %92,88 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle

  devamı
 • Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
  03.02.2017

  Esas Sözleşmemiz'in "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.02.2017 tarihli

  devamı
 • Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
  27.01.2017

  Esas Sözleşmemiz'in "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.

  devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sonraki > 
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.