KURUMSAL YÖNETİM

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Doğan Holding’in 31.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.


DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Adres
Deloitte Values House Maslak No: 1 34398 İstanbul
Telefon
+ 90 (212) 366 60 00
Fax
+ 90 (212) 366 60 30
Web sitesi
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.