KURUMSAL SORUMLULUK

Sürdürülebilir Büyüme ve Çevre


Doğan Grubu Çevre Politikası için tıklayın.


Doğan Holding’te Çevre İle İlgili Projeler

Doğan Holding, idari binalarında çevresel sürdürülebilirlik koşullarının sağlanması için güncel teknolojik gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri yakından takip etmekte ve gerekli uygulamaları hızla hayata geçirmektedir. Holding’in 2011 yılından beri kullandığı yeni yönetim binasında AB çevre normlarına uygun olarak üretilenyeni nesil soğutma cihazları ve bu cihazlarda çevre dostu R 410 ve R 132 gazları kullanılmaktadır. Son teknoloji ürünü modern ve çevre dostu yangın söndürme sistemleri ile donatılan Holding binasında, yangın söndürücü tüplerin sistemdeki ağırlığı azaltılmış, FM 200 ve Novac 1230 gazı içeren, çevre ve insan sağlığına daha uyumlu ve AB standartlarına daha uygun sistemler kurulmuştur. Binada kullanılan ısı izolasyon teknolojisi sayesinde, ısınma amacıyla kullanılan doğal gaz ve soğutma amacıyla kullanılan elektrik tüketiminde azalma sağlanmış ve binanın CO2 salınımı da önemli ölçüde azaltılmıştır.Medya

Hürriyet: Hürriyet Gazetesi, üretim birimlerinin hassas organizasyonu ile, doğayı, insan ve çevre sağlığını korumakta ve çalışanlarına çevre bilinci aşılamaya yönelik eğitimler vermektedir. Hürriyet, tüm birimlerinde kullandığı enerji verimliliği sağlayan ekipmanlarıyla elektrik, su, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının tüketimini azaltmaktadır. Bunun yanı sıra, atmosfere verilen CO2 emisyonunu en alt düzeyde tutacak doğru ve modern teknolojilerin kullanımına ilişkin çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır.

Atık kâğıtları ve üretimde kullanılan malzemeleri geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandıran Hürriyet, tehlikeli atıkları da yetkili bertaraf ya da geri kazanım firmalarına göndermektedir. Etkin üretim planlaması, minimum stok kullanımı ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi, faaliyetler sonucunda oluşan atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik çalışmalar arasında yer almaktadır.

Doğan Printing Center: Doğan Printing Center’da 2015 faaliyet döneminde hayata geçirilen Kimyasalsız Kalıp Geçiş Projesi ile (Violet Chemistry Free) gazete baskısı için kullanılan alüminyum kalıpların çevreci kimyasallar kullanılarak işlemden geçirilmesi ve baskıya hazırlanması hedeflenmiştir. VCF kalıp kullanımı ile 5 kimyasal tek kimyasala indirgenmiş ve kimyasal kullanımı % 60 azaltılarak nihai olarak kullanılan yıllık toplam kimyasal miktarı 110.000 lt’den 40.000 lt’ye düşürülmüştür.

Daha önceden kullanılan Developer kimyasalına göre daha çevreci bir kimyasal olan VCF Gum sayesinde atık ve temizlik konusunda da büyük bir kazanım elde edilmiş ve yıllık yaklaşık 2.500 ton su tasarrufu sağlanmıştır.

Enerji

Bünyesindeki tüm santrallerde faaliyetlerin yasal mevzuatlara göre gerçekleştirilmesini sağlayan Doğan Enerji, tüm çalışmalarını çevre dostu bir anlayışla yürütmektedir. Sahip olunan tüm santrallerde 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ile 29217 sayılı “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e uygun olarak alınması gereken belgeler alınmıştır.

Şah RES: Şah RES’te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standart kayıt süreci tamamlanmış ve 2011-2014 yılları arasında 395.594 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır. Çevre duyarlılığı çalışmaları kapsamında 483 ağaç diken Şah RES, Bursa Milli Parklar Yabani Hayatı Koruma Müdürlüğü’ne araç, personel ve çeşitli cihazlar temin etmiştir. Kış döneminde yabani kuşlar için kuş yemlikleri ve karacaların beslenmesi amacıyla uygun noktalara yem bırakma çalışmaları yapılmıştır. Şah RES Santrali’nde 2015 yılı içinde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007 ve ISO 27001:2013 kalite belgeleri alınmıştır.

Mersin RES: Mersin RES’te karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standart kayıt süreci tamamlanmış ve 2010-2014 yılları arasında 167.708 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır. Bulunduğu bölgenin çevresel koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen Mersin RES, işletme sahası içindeki birçok alanda ağaçlandırma çalışması yapmıştır. Mersin RES Santrali’nde 2015 yılı içinde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 ve ISO 27001:2013 kalite belgeleri alınmıştır.

Boyabat Elektrik: Boyabat HES’te 2012-2014 yılları arasında VCS Karbon verifikasyon çalışmaları sırasında net olarak 497.174 ton CO2 emisyon azaltımı sağlanmıştır. Kalite uyumluluk çalışmalarını 2014 yılında tamamlayan Boyabat Elektrik, Boyabat Barajı ve HES tesisleri için ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 ve ISO 27001:2013 kalite belgelerini almıştır.

Aslancık Elektrik: Aslancık HES için karbon validasyon çalışmaları bitirilmiş olup verifikasyon süreci devam etmektedir. Kalite uyumluluk çalışmalarını 2014 yılında tamamlayan Aslancık Elektrik, Aslancık Barajı ve HES tesisleri için ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 ve ISO 27001:2013 kalite belgelerini almıştır.

Sanayi

Çelik Halat: İş süreçlerinde Çevre Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere özenle uyan Çelik Halat, geliştirdiği üretim faaliyetlerinin çevreyi en az derecede etkilemesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken çevre izni 2015 yılı başında alınmıştır. Çelik Halat süreçlerinde yoğun biçimde kullandığı suyu, kuyu suyu ve arıtmada geri dönüşüm yoluyla elde edilen su olmak üzere iki kaynaktan sağlamaktadır. Şirket, devreye aldığı “İleri Arıtım” sistemi ile doğal kaynakları daha etkin kullanmayı ve maliyetleri azaltmayı hedeflemektedir. Bu süreçte oluşan atık sular ise kontrollü olarak ISU kanalına deşarj edilmekte ve ISU tarafından periyodik olarak kontrolleri yapılmaktadır. Yapılan tüm periyodik kontrollerde alınan numunelerinin istenen değerleri karşıladığı tespit edilmiştir.

Üretim süreçlerinde oluşan hava emisyonlarının, ilgili mevzuata uygun olarak kontrol altında tutulması için yetkili kuruluşlarca düzenli olarak “Emisyon Ölçümleri” yapılmaktadır. Atık yönetimiyle ilgili tüm yasal mevzuatı takip ederek yükümlülüklerini yerine getiren Çelik Halat, faaliyetleri sonucu oluşan atıkların azaltılması ve atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla, aşağıdaki çalışmaları sistematik bir biçimde gerçekleştirmektedir:

• Tehlikesiz atık sınıfında olan arıtma çamuru, uygun koşullarda tehlikesiz atık konteynırlarıyla lisanslı firmalara gönderilmektedir.
• Ambalaj atıkları konusundaki çalışmalar “ÇEVKO Vakfı” işbirliği ile yürütülmektedir.
• Tehlikeli atıklar, tesis içerisinde “Geçici Atık Depolama İzni” bulunan alanda ve tehlikeli atıklar için oluşturulmuş konteynırlarda geçici olarak depolanmakta ve lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.
• Ofislerde ve üretim sahasındaki belli bölgelerde atık piller için toplama üniteleri bulunmakta ve toplanan piller TAP’tan (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) yetki almış kuruluşlara teslim edilmektedir.
• Tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen ve kullanım süresi dolduktan sonra çıkan atık yağlar, “1. Kategori Atık Yağ” sınıfında olup, sistemde tekrar kullanılmakta ve/ veya “Lisanslı Geri Kazanım Tesisleri”ne gönderilmektedir.
• Üretim sahasında oluşan kontamine malzemeler için toplama üniteleri mevcuttur. Bu alanlarda toplanan malzemeler lisanslı kuruluşlara gönderilmektedir.
• Tüm atıkların tesis içerisinde toplanması, mevzuatlara uygun olarak tasnif edilmesi ve bertaraf ettirilmesi işlemleri titizlikle yürütülmektedir.

Çelik Halat, enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en verimli biçimde kullanmak üzere çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda elektrik, doğal gaz ve su kullanımları yakından takip edilmekte, gereksiz kullanımlar önlenmekte ve süreçlerin daha verimli çalışması için teknik çalışmalar yapılmaktadır. Şirket, çevre konusundaki duyarlılığının tüm yönetim ekibi ve çalışanları tarafından da benimsenmesi amacıyla işe yeni giren operatör ve beyaz yaka elemanlar için çevre yönetim sistemleri alanında işbaşı eğitimleri vermektedir. Bununla birlikte tüm çalışanlar yılda en az bir kez “Çevre Bilinçlendirme” eğitimlerine katılmaktadır.

Çelik Halat, çevre hizmeti aldığı çevre danışmanlık firmasının yetkilendirilmiş personeli tarafından çevre mevzuatları kapsamında desteklenmekte ve şirket içi denetimler düzenli olarak yapılmaktadır. Tükettiği su miktarını bir önceki yıla göre %2,3 oranında azaltarak 77.761 m3’e indiren Çelik Halat, tükettiği elektrik miktarını da %15,2 oranında azaltarak 28.178 MWh’a düşürmüştür. Çelik Halat kojenerasyon ünitesi ile 2015 yılında 13.496 MWh elektriği geri kazanırken; 12 ton kağıdı da geri dönüşüme göndermiştir.

Ditaş:Üretim süreçlerini çevreye duyarlılık anlayışıyla yürüten Ditaş, bu alandaki yükümlülüklerini hassasiyetle yerine getirmektedir. Doğal kaynakların korunmasını amaçlayan Ditaş’ın suyun geri kazanımı amacıyla 2010 yılında başlattığı TTGV Projesi kapsamında, 6 yılda toplam 70.098 m3 su geri kazanılmış ve 245.639 TL tasarruf sağlanmıştır. 2015 yılında fabrikada oluşan toplam 30.040 kg kâğıt, karton ve plastik atık geri dönüşüm firmasına gönderilmiş ve 511 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiştir. Ditaş 2015 yılında, tükettiği su miktarını %28,6 azaltarak 66.004 m3’e indirmiştir.

Turizm

Milta Bodrum Marina: Uluslararası bir marina olan Milta Bodrum Marina, yatçılar tarafından aranan kalite standartlarını sağlaması, sahip olduğu altyapı ve hizmetleri ile çevreye verdiği önemden ötürü 1997 yılından bu yana her yıl “Mavi Bayrak” ödülü almaktadır. Avrupa Birliği tarafından verilen “5 Altın Çıpa” ödülünün de sahibi olan Milta Bodrum Marina, 2015 yılında TURÇEV tarafından “Türkiye’nin En İyi Çevre Bilinçlendirme ve Eğitim Etkinlikleri Ödülü”ne layık görülmüştür. Milta Bodrum Marina 2015 yılında, tükettiği su miktarının %40’ına denk gelen 10.800 m3 suyu geri kazanırken; 100 kilo kağıdı da geri dönüşüme göndermiştir. Milta Bodrum Marina 2015 yılında, tükettiği su miktarını %11,0 azaltarak 26.792 m3’e indirmiştir.

Milta Işıl Club:Milta Işıl Club, turizmde önemli bir yeri olan ve çevreye duyarlılığın bir göstergesi olan “Mavi Bayrak”ı 2015 yılında da tesislerinde dalgalandırmıştır. Tatil köyünde güneş enerjisi ve gün ısı sistemi kullanılmaya devam edilirken, çevre dostu uygulamaların kapsamı genişletilmiş ve tüm işletmede doğa dostu temizlik malzemelerinin kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Milta Işıl Club 2015 yılında, tükettiği su miktarının %30’una denk gelen 16.300 m3 suyu geri kazanırken; tükettiği su miktarını da %9,0 azaltarak 54.597 m3’e indirmiştir.

Marina Vista:Marina Vista güneş enerjisinden maksimum düzeyde yararlanmak için güneş enerji sistemine kollektörler ilave etmiş ve ısı pompası kullanımı ile motorinden tasarruf edilmesine yönelik çalışmalar yapmıştır. Marina Vista 2015 yılında 1.200 kg kağıdı geri dönüşüme göndermiştir.

Diğer

Doğan Organik Ürünler: Tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı bir yaklaşımla yürüten Doğan Organik Ürünler, bu konudaki yasal gereklilikleri yerine getirirken, düzenlediği eğitimlerle de çalışanlarının çevre konusundaki bilincini artırmaktadır. Şirket, çevresel sorumluluk kapsamında, mevzuat gereği gerçekleştirdiği uygulamaları her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmektedir.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.