KURUMSAL SORUMLULUK

Kurumsal Sorumluluk Yaklaşımımız


Doğan Grubu Sosyal Sorumluluk Politikası için tıklayın.


Doğan Grubu’na göre kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten tüm Doğan şirketleri, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.

Doğan Grubu güçlü ve çağdaş bir toplumun evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak çağdaş nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanmakta; sosyal sorumluluk faaliyetleri ile genç nesilleri bu doğrultuda yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kuruluşların değerinin, içinde bulundukları toplumdan kazandıklarını o topluma geri vermesiyle ölçüldüğüne inanan Doğan Grubu kurucusu Aydın Doğan, bu doğrultuda 1996 yılında Aydın Doğan Vakfı’nı kurmuştur. Vakıf, eğitim ve spor kurumları yaptırmakta, kaliteli eğitim verilmesi için bu kurumlara destek vermekte, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyip ödüller vererek eğitimi, kültürü, çeşitli sanat dallarını ve sanatçıları desteklemektedir.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.