MEDYA

Medya

Doğan Holding, medyayı ana iş kollarından birisi olarak görmekte ve birçok markası ile medya sektörünün liderleri arasında yer almaktadır. Doğan Holding değişime açık ve öncü yönetim anlayışı ile medya sektöründeki lider konumunu pekiştirmeyi ve yurt dışında yeni başarılara imza atmayı hedeflemektedir.

Doğan Grubu’nun medya şirketleri, faaliyetlerinde kaynakların birleştirilmesi ve optimum entegrasyon ilkelerini etkin biçimde uygulamakta ve söz konusu ilkelerin yarattığı sinerji sayesinde, özgün ve çok yönlü yönetim anlayışları ile sektörlerinde öncü rol üstlenmektedirler.

Doğan Holding medya sektöründe gazete, dergi ve kitap yayıncılığı, televizyon ve radyo yayıncılığı ve yapımcılığı, internet, dijital platform ile basım ve dağıtım alanlarında faaliyet göstermektedir.

Medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizden Hürriyet, Doğan Gazetecilik ve Doğan Burda’nın payları Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) işlem görmektedir.

26.08.2014

Bağlı ortaklığımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi Ticaret Sicili'nde tescil olmuştur. Birleşme'nin ticaret siciline tescili ile Doğan Yayın Holding A.Ş. 26.08.2014 tarihinde tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona ermiştir.

Saygılarımızla,
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.