FİNANSMAN VE YATIRIM
Doruk Faktoring A.Ş.

Doruk Faktoring A.Ş.

1999 yılında kurulan ve 2001’de yeniden yapılanan Doruk Faktoring A.Ş. (“Doruk Faktoring”; eski unvanıyla Doğan Faktoring A.Ş.), mal veya hizmet satışından doğmuş faturayla tevsik edilen alacaklar ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (“BDDK”) tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı olarak doğacak alacakları devir almak suretiyle tahsilat yapılması, borçlu hesapların ve müşteri hesaplarının tutulması ve finansman ve faktoring garantisi fonksiyonlarının tamamında hizmet vermektedir.

Faktoring işlemlerinin tamamını gerçekleştiren (tahsilat, finansman, istihbarat, muhasebe vb.) Doruk Faktoring, Doğan Grubu’na ve medya sektörüne verdiği tahsilat hizmetleriyle bu konuda uzmanlaşmış bir yapıya sahiptir.

Doruk Faktoring, tahsilat hizmetlerinin yanı sıra muhasebe, mutabakat, hukuk ve finansman hizmetleri gibi iş görme fonksiyonlarını da gerçekleştirirken; özkaynakları ve kullandığı krediler ile yarattığı fonların tamamına yakın kısmını Grup dışındaki firmalara kullandırmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren kârlılığını istikrarlı bir şekilde artıran Doruk Faktoring, 2017 yılında yeni organizasyon yapısı ve Trump Towers binasındaki yeni konumuyla büyüyerek sektörde farklı bir noktaya gelmiş ve şubeleşme faaliyetlerine başlamıştır.

JCR Eurasia Doruk Faktoring’i Mayıs 2017’de yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek uzun vadeli ulusal notunu A+(TRK), görünümünü ise pozitif olarak belirlemiş; Mayıs 2018’de ise uzun vadeli ulusal notunu AA-(TRK) olarak yukarı yönlü revize ederken, görünümünü de stabil olarak belirlemiştir.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ye (“KKB”) üye olan Doruk Faktoring; karşılıksız çek bilgileri, risk raporu ve çek raporu sorgulaması yapabilmenin yanı sıra kredi müşterilerine ait birleştirilmiş limit ve risk bilgileri sağlayabilmektedir. Doruk Faktoring, faktoring alanındaki yetkin ekibiyle ticari alacaklar konusunda geniş kapsamlı risk analizleri gerçekleştirerek müşterilerin karşılaşabilecekleri tahsilat sorunlarını minimuma indirebilmekte ve müşterilerin alacaklarını daha sağlıklı değerlendirebilmelerini sağlamaktadır.

Doruk Faktoring; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 43. Maddesine istinaden kurulan, faktoring şirketleri ve bankalar tarafından devir alınan alacaklara dair bilgi ve/veya belgelerin ortak bir sisteme kaydıyla, toplulaştırma ve mükerrerlik kontrolü ve raporlama yapılmasını sağlayan Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’ni (“MFKS”) kullanmaktadır.

Doruk Faktoring, 6361 sayılı kanuna istinaden kurulan ve üyeliği zorunlu olan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin üyesidir. Doruk Faktoring kârlılığını ve özsermaye verimini istikrarlı bir şekilde artırarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Doruk Finansman A.Ş.

Doruk Finansman A.Ş.

2006 yılında Doğan Holding bünyesinde faaliyete geçen Doruk Finansman A.Ş. (“Doruk Finansman”; eski unvanıyla DD Finansman A.Ş.), Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.

Doruk Finansman, 5582 sayılı Konut Finansmanı (“Mortgage”) Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 2007 yılında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’na (“BDDK”) lisans başvurusunda bulunmuştur. Doruk Finansman, BDDK’dan faaliyet iznini aldığı 2008 yılından bu yana konut finansmanı alanında faaliyet göstermektedir. Finansal Kurumlar Birliği (“FKB”) üyesi olan Doruk Finansman, BDDK’dan sigorta acenteliği için de onay almıştır.

25 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket’in pay sahiplerinden Deutsche Bank AG’ye ait %49 oranındaki hisselerin tamamının Doğan Holding’e devir ve teslimi onaylanmıştır. Grup içi sinerji ile uygun ürünlerde faaliyet hacminin artırılması hedeflenmektedir.

Şirket, 15 Kasım 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Esas Sözleşmesi’ni tadil ederek, şirket unvanının Doruk Finansman A.Ş. olmasına ve ödenmiş sermayesinin 30 milyon Türk Lirası’na çıkarılmasına karar vermiştir.

2017 yılının son çeyreğinde ilk ticari kredisini veren Doruk Finansman; 31 Aralık 2018 itibari ile toplamda 233 adet mal veya hizmeti kredilendirmiştir. Şirket 2018 yılı içerisinde 215 adet kredi için 188,5 milyon Türk Lirası fon kullandırmıştır.

Doruk Finansman portföyünde tekstil, inşaat, eğitim, reklam, danışmanlık, makine sanayi ve otomotiv gibi çeşitli sektörleri barındırmaktadır.

Şirket 2019 yılında; sektörel ve firma bazında yaygın risklerle bilançosunu büyüterek pazar payını artırmayı, yeni firma kazanımıyla müşteri tabanını genişletmeyi, yeni ürünler geliştirmeyi ve sunduğu kaliteli ve hızlı hizmetler ile müşteri bağlılığı sağlamayı hedeflemektedir.

Doruk Finansman belirlenen hedefler doğrultusunda 2019 yılında da kendi sektöründe piyasaya fon kullandıran önemli firmalar arasında yer almaya devam edecektir.

Doruk Finansman; taşıt kredisi, dayanıklı tüketim mallarının teminine ilişkin krediler, konut kredisi, ipotek teminatlı bireysel finansman kredisi, hizmet sektörü kredileri ve stok finansmanı kredisi vermeye yetkilidir.

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Öncü GSYO”) 18 Aralık 2014 tarihinde Doğan Holding tarafından kurulmuştur. Öncü GSYO’nun vizyonu; gelir yaratan, ürünü/hizmeti ortada olan, aktif olarak ticari faaliyet gösteren, ekibi kuvvetli, ürün/pazar uyumunu yakalamış, büyümeye geçiş aşamasını tamamlamış ve şirket için bir sonraki aşama (ürün, üretim, pazar vb.) için yatırım arayan şirketlere akıllı para koyarak finansman desteği sağlamaktır.

Öncü GSYO’nun misyonu, Doğan Grubu’nun büyüme motoru olmak, Türkiye için potansiyel taşıyan girişim projelerini değerlendirmek, Doğan Grubu bünyesinde yapılması planlanan yeni yatırım alanlarını değerlendirmek ve sinerji için çalışmaktır. Öncü GSYO, girişim sermayesi yatırımlarında yatırım politikasına uygun tüm iş alanlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Öncü GSYO;

- Finansal ve stratejik yapılandırma ihtiyacı olan, yeni ekonomi, teknoloji/ yazılım şirketleri,
- Hâlihazırda faaliyet gösterdiği iş alanında büyüme atağı ve gelişim planlayan, inovasyona dönük şirketler,
- Türkiye ve küresel pazarlarda operasyonlarını büyütmeyi ve yüksek getiri sağlamayı hedefleyen,rekabet gücü potansiyeli yüksek şirketler,
- İhracat imkanları ve/veya yabancı para nakit akışı potansiyeli yüksek şirketler,
- Gelişmekte olan girişim şirketleri ve KOBİ’lere odaklanır.

Öncü GSYO yatırımları arasında; dijital teknolojiler, kişiselleştirme ve tahmin analitiği yapan Insider; çizgi film, animasyon, lisanslı ürünler ve dijital yatırımlar yapan Düşyeri; satılık/kiralık konut ve işyeri listeleme platformu Hürriyet Emlak ve gıda perakende zinciri Tavuk Dünyası bulunmaktadır.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.