ENERJİ

Doğan Enerji

Doğan Enerji
Doğan Enerji Yatırımları
San. ve Tic. A.Ş.
Adres
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul
Tel
(0216) 556 90 00
Faks
(0216) 556 93 27


Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. (“Aytemiz”) 1963 yılından beri akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Aytemiz Ailesi tarafından 2009 yılında kurulmuş olup, aynı yıl içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) akaryakıt dağıtım lisansı alarak faaliyetlerine başlamıştır. Aytemiz’in ana faaliyet konusu petrol ürünlerinin dağıtımı ve pazarlamasıdır.
Doğan Holding’in doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Enerji, Aytemiz’in %50 hissesinin nakden ve peşin olarak satın ve devir alınmasını içeren Hisse Alım ve Hissedarlar Sözleşmesi’ni 29 Ocak 2015 tarihinde imzalamış; söz konusu satın ve devir alma işleminin kapanış işlemleri 11 Mart 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Aytemiz 31 Aralık 2015 itibarıyla 416 bayisi (Mart 2015: 310 bayii, 31 Aralık 2014: 313 bayii), 11 ikmal noktası ve 5 depolama tesis kapasitesi ile akaryakıt ve lpg depolama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2015 yılında dağıtım şirketleri arasında en büyük atılımı yapan Aytemiz, bayi sayısını 313’ten 416’ya yükseltmiştir.
Aytemiz, mülkiyeti kendisine ait olan İzmit, Kırıkkale, Trabzon, Erzincan ve Mersin terminalleri ile toplam 133.000 m3 depolama kapasitesine sahiptir. 2016 yılında inşaatının ilk fazı tamamlanacak olan Alanya Terminali ile beraber toplam depolama kapasitesinin 48 bin m3 daha artması planlanmaktadır.
2015 yılında Aytemiz’in toplam akaryakıt ürünleri satış miktarı %28,4 artışla 492.138 ton olurken (490.345 ton beyaz ürün ve 1.793 ton siyah ürün), pazar payı %2,16’ya yükselmiş, (2014/12: %1.93); toplam LPG satış miktarı ise %12,7 artışla 86.959 ton olurken pazar payı da %2,13 (2014/12: %2,04) olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin tamamına yayılmış bir istasyon ağına sahip olan Aytemiz, elde etmiş olduğu pazar payı ile sektörün önde gelen firmaları arasındaki yerini almıştır. Akaryakıt dağıtım sektörünün en büyük ana dağıtım şirketleri arasında yer alan Aytemiz, önümüzdeki süreçte devam ettireceği büyüme ile Pazar payını istikrarlı bir şekilde artırmayı hedeflemektedir. Mart 2015’ten sonra bayi sayısını en çok artıran dağıtım firması olan Aytemiz, 2016 yılsonunda bayi sayısını 500’ün üzerine çıkarmayı hedeflemekte ve 2016 yılında faaliyete başlayacak olan Alanya terminalinin de katkısıyla hem akaryakıtta hem de LPG’de %4 pazar payı elde etmeyi planlamaktadır.

Boyabat HES
Doğan Enerji, Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nde %33 pay sahibidir. Boyabat Barajı ve HES projesinin lisansı 13 Kasım 2007 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmıştır. Aralık 2012 itibarıyla tam kapasite faaliyet göstermeye başlayan ve 513 MW kurulu güce sahip olan Boyabat projesi ile yıllık yaklaşık 1,5 milyar kWh elektrik üretilmesi hedeflenmektedir. Doğan Enerji, Türkiye’deki en büyük özel sektör santrallerinden biri olan bu yatırım ile Türkiye’nin her geçen gün artan enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaya başlamıştır.

Aslancık HES
Aslancık HES Projesi Mart 2014’de devreye giren 60 MW’lık ilk ünitesi ve Eylül 2014’te devreye giren 60 MW’lik ikinci ünitesi sonrasında tam kapasite üretime geçmiştir. Doğu Karadeniz’de Giresun ili, Doğankent ve Tirebolu ilçeleri sınırları içindeki Harşit Çayı üzerinde yer alan ve 120 MW kurulu güce sahip olan Aslancık Barajı ve HES projesinde Doğan Holding’in %25, Doğan Enerji’nin ise %8,33 payı bulunmaktadır. Projenin elektrik üretim lisansı, 20 Mart 2008 tarihinde EPDK’dan alınmıştır. Aslancık projesi ile yıllık yaklaşık 418 milyon kWh enerji üretilmesi öngörülmektedir.

Galata RES
Galata RES altında faaliyet göstermekte olan Mersin RES ve Şah RES 2012 yılında grup portföyüne katılmıştır. Mersin RES’in kurulu gücü Şubat 2013’te 33 MW’den 42 MW’a çıkarılırken, Şah RES’in kurulu gücü de Mayıs 2013’te 93 MW’den 105 MW’a çıkarılmıştır. Toplam 147 MW kurulu güce sahip olan santrallerimiz, rüzgar üreticileri arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Şah RES ve Mersin RES’in yaklaşık olarak yıllık toplam 500 milyon kWh elektrik üretmesi öngörülmektedir.

D Tes
Doğan Enerji 2013 yılında, paylarının %25’ine sahip olduğu ve elektrik sektöründe toptan satış lisansı bulunan D Tes Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.’nin geriye kalan %75 payını da satın alarak bu şirketteki payını %100’e çıkarmıştır. Doğan Enerji, D Tes Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. vasıtasıyla toptan ve perakende elektrik satışında portföyünü her geçen gün artırmaya devam etmektedir.

Gas Plus Erbil (GPE)
Gas Plus Erbil’in %20 net payı ile iştirak edilen Kuzey Irak’taki petrol arama-üretim faaliyetlerinde, 2014 yılında Bastora sahasındaki bir ve Benenan sahasındaki iki kuyudan üretim yapılmıştır. Bu sahalarda üretilen petrolün bir kısmı ihraç edilirken, büyük bir kısmı iç pazarda satılmaktadır. 2014 yılında Erbil-2 kuyusunda yapılan üretim etkileşim testleri olumlu sonuçlar vermiş ve Benenan sahası boyunca rezervuar devamlılığına işaret eden veriler elde edilmiştir. 2015 yılında değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş olup; 2016 yılında da Faz-2 geliştirme planlarının mühendislik çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.