İNSAN KAYNAKLARI
Bizimle çalışmak
ister misiniz?

Kurum Profili

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla, Doğan Holding’in konsolide finansal tabloları kapsamında dahil edilen bağlı ortaklık ve iş ortaklıklarındaki toplam personel sayısı 2.976 (yurt içi 2.687)’dır (31 Aralık 2017: toplam personel sayısı 8.247; yurt içi 7.715). Yurt içinde istihdam edilen personelin %18,2’si kadınlardan oluşurken; 5 yıldan uzun süredir Grup şirketlerinde istihdam edilen çalışan oranı ise %34,9’dur.

Genç bir çalışan profiline sahip olan Doğan Holding’de, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yurt içi personelin %44,8’lik kısmı 18-35 yaş arasındaki çalışanlardan oluşmaktadır. Holding genelinde yaş ortalaması ise 37’dir.

İnsan Kaynakları Profili (Yurt İçi)

Cinsiyet %
Kadın 18
Erkek 82
Kıdem %
0 - 5 yıl 65
5 - 10 yıl 11
10 - 15 yıl 9
15 - 30 yıl 14
30 yıl üstü 1
Yaş %
30 ve altı 25
31 - 35 19
36 - 45 37
46 ve üstü 19
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.