HAKKINDA

Yöneticiler

Yağmur Şatana
İcra Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Toksoy
Mali İşler Başkanı
Erem Turgut Yücel
Baş Hukuk Müşaviri
Aygen L. Ayözger
Başkan Yardımcısı, İş Geliştirme
Ayhan Sırtıkara
Başkan Yardımcısı, Yönetim Koordinasyon
Ayşıl Akcanbaş
Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları
Gündüz Tezmen
Başkan Yardımcısı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kemal Sertkaya
Başkan Yardımcısı, İç Denetim ve Risk Yönetimi
Mehmet Yörük
Başkan Yardımcısı, Finansman ve Fon Yönetimi
Murat Doğu
Başkan Yardımcısı, Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim
Neslihan Sadıkoğlu
Başkan Yardımcısı, Kurumsal İletişim ve Pazarlama
Selma Uyguç
Hukuk Başkan Yardımcısı, İştirakler ve Danışmanlık Hizmetleri
Tolga Babalı
Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler ve Vergi Yönetimi
Vedat Mungan
Başkan Yardımcısı, Stratejik Planlama ve İş Yönetimi
Banu Çamlıtepe
Direktör, Yatırımcı İlişkileri
Handan Karakuş
Direktör, Bilgi Sistemleri
Mehmet Muzaffer Göğüş
Direktör, Mali ve İdari İşler
Tahir Ersoy
Direktör, Mali Kontrol ve Vergi Yönetimi
Tuncay Pamuklu
Direktör, İnsan Kaynakları Sistem Geliştirme
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.