HAKKINDA

Yöneticiler

Yağmur Şatana
İcra Kurulu Başkanı
Ahmet Toksoy
İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Başkanı-CFO
Tolga Babalı
İcra Kurulu Üyesi , Mali ve Operasyonel Yönetim
Vedat Mungan
İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama ve İş Yönetimi
Kemal Sertkaya
Grup Başkanı, Denetim ve Risk Yönetimi
Erem Turgut Yücel
Baş Hukuk Müşaviri
Ayhan Sırtıkara
Genel Sekreter
Aygen L. Ayözger
Başkan Yardımcısı, İş Geliştirme
Mehmet Yörük
Başkan Yardımcısı, Finansman ve Fon Yönetimi
Murat Doğu
Başkan Yardımcısı, Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçe
Neslihan Sadıkoğlu
Başkan Yardımcısı, Kurumsal İletişim ve Pazarlama
Selma Uyguç
Hukuk Başkan Yardımcısı, İştirakler ve Danışmanlık Hizmetleri
Banu Çamlıtepe
Direktör, Yatırımcı İlişkileri
Ebru Gül
Direktör, CEO Ofis Operasyonel Yönetim
Handan Karakuş
Direktör, Bilgi Sistemleri
Mehmet Muzaffer Göğüş
Direktör, Mali ve İdari İşler
Tuncay Pamuklu
Direktör, İnsan Kaynakları Sistem Geliştirme
© 2014 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.